Ερωτηματολόγιο επιλογής μέτρων

Ο Δήμος Τρικκαίων σας καλεί να συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο στο οποίο θα προτείνετε μέτρα για την βελτίωση των μετακινήσεων στην πόλη.

Το ερωτηματολόγιο δεν είναι ακόμα ενεργό