Πως θα είναι τα Τρίκαλα στο μέλλον

Σε αυτή την ενότητα θα δείτε τα μέτρα που θα ληφθούν στα πλαίσια του ΣΒΑΚ ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων και της συμμετοχής φορέων και πολιτών.