ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Ο Δήμος Τρικκαίων στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας διενεργεί:

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Στην προσπάθεια να σχεδιάσουμε το μέλλον της πόλης με πιο σίγουρο και αποτελεσματικό τρόπο, ο Δήμος Τρικκαίων χρειάζεται την βοήθεια σας. Την περίοδο 10 έως 31 Μαΐου η ομάδα των ερευνητών θα επισκέπτεται νοικοκυριά σε όλη την έκταση της πόλης για να διεξάγει την έρευνα μετακινήσεων με την μορφή συνεντεύξεων. Η έρευνα διαρκεί περίπου 10’ για κάθε μέλος του νοικοκυριού, είναι εθελοντική και διέπεται από καθεστώς ανωνυμίας και πλήρους εμπιστευτικότητας.

Ο Δήμος Τρικκαίων στηρίζεται στην συμμετοχή και την συνεργασία σας και σας προτρέπει θερμά να διευκολύνετε το έργο των ερευνητών με στόχο την συλλογή αξιόπιστων δεδομένων για τις μετακινήσεις στην πόλη μας

Επισημαίνεται ότι οι ερευνητές θα φέρουν ειδική κάρτα με ονοματεπώνυμο, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων.

Όσοι πολίτες έχουν λάβει το αντίστοιχο έντυπο με τον κωδικό μπορούν να διαβάσουν οδηγίες για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πατώντας εδώ: