Β’ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων η Β’ Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης.

Εικόνα 1: Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη Β Διαβούλευση

Αντικείμενο της συγκεκριμένης συνάντησης ήταν κατά αρχήν η ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για τα προσχέδια  των μελλοντικών σεναρίων κινητικότητας που έχει διαμορφώσει η ομάδα έργου του Δήμου για την πόλη των Τρικάλων και στη συνέχεια η διαβούλευση τους με τους φορείς μέσω τοποθετήσεων και διαλόγου, προκειμένου αυτά να φτάσουν στην τελική τους μορφή. Έπειτα και μετά τις εισηγήσεις και του δικτύου εμπλεκομένων φορέων, τα τελικά διαμορφωθέντα σενάρια θα τεθούν προς ψηφοφορία από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας (πολίτες και φορείς) μέσω της πλατφόρμας του ΣΒΑΚ, ώστε να επιλεγεί το σενάριο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας των Τρικάλων.

Η Β Διαβούλευση ξεκίνησε με σύντομη ανασκόπηση της μεθοδολογίας που εφαρμόζει η ομάδα έργου για την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ, έτσι ώστε να αποκτήσουν εικόνα και οι φορείς που δεν είχαν δώσει το παρόν στην Α διαβούλευση, τα κυριότερα συμπεράσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στη συνέχεια. Ειδικότερα έγινε αναφορά στα αποτελέσματα της ανάλυσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας που συμπληρώθηκαν από τους φορείς και της σύνοψης των τοποθετήσεών τους όσον αφορά τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που εντοπίζουν στο σύστημα και τους δόθηκε η ευκαιρία σχολιασμού των αποτελεσμάτων ή να εκφράσουν τη διαφωνία τους ως προς τα εξαγόμενα συμπεράσματα.

Στη συνέχεια, ακολούθησε μία δεύτερη παρουσίαση με τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα των αναλύσεων της υφιστάμενης κατάστασης, το οποίο καλύπτει τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ποδήλατο και την πεζή μετακίνηση. Τα αποτελέσματα όσον αφορά το δίκτυο μετακινήσεων εξειδικεύονται στην αποτύπωση με ποσοστό % αλλά και σε απόλυτους αριθμούς των μηκών των οδών ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων επί του συνόλου του οδικού δικτύου καθώς επίσης και στα αριθμητικά δεδομένα των μετρήσεων φόρτων μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και των τροχαίων ατυχημάτων. Τα σύνολο των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων παρουσιάστηκαν  μέσω διαγραμμάτων αλλά και χαρτών της περιοχής μελέτης. Το κομμάτι της ενημέρωσης για την υφιστάμενη κατάσταση κινητικότητας ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων της έρευνας μετακινήσεων που πραγματοποιείται με συνεντεύξεις σε νοικοκυριά της περιοχής μελέτης, προκειμένου να ανιχνευτούν τα υφιστάμενα μοτίβα μετακινήσεων των κατοίκων της πόλης. Τα αποτελέσματα δείχνουν την θετικά διαμορφωμένη κουλτούρα των κατοίκων απέναντι στο ποδήλατο, το οποίο επιλέγουν αρκετά συχνά για τις μετακινήσεις τους και αναδεικνύουν ως κύριο πρόβλημα της πόλης το ζήτημα της στάθμευσης στο κέντρο και την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση των υποδομών ήπιων μορφών μετακίνησης και δη του ποδηλάτου και των πεζών, συμπεριλαμβανομένου της προσβασιμότητας των ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Εικόνα 2: Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη Β Διαβούλευση

Έπειτα ακολούθησε η παρουσίαση των στρατηγικών στόχων του ΣΒΑΚ και των τριών προσχεδίων εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας που έχουν διαμορφωθεί. Η μεθοδολογία μέσω της οποίας προέκυψαν τα εναλλακτικά σενάρια και οι στόχοι βασίστηκε στα παρακάτω:

  • Αξιολόγηση κειμένων στόχων πολιτικής σε ευρωπαϊκή και εθνική κλίμακα
  • Τις προτεραιότητες του υπερτοπικού σχεδιασμού
  • Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος συγκοινωνιακού σχεδιασμού, όπως προέκυψε από τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων μέσω ερευνών και αυτοψιών στο δίκτυο της πόλης
  • Αποτελέσματα της 1η διαβούλευσης, δηλαδή των τοποθετήσεων των φορέων και του ερωτηματολογίου ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης.
Διατύπωση Στρατηγικών Στόχων του ΣΒΑΚ Δ. Τρικκαίων
Άξονας Στρατηγικής Στρατηγικοί Στόχοι
Α) Αναβάθμιση και Ενθάρρυνση των Δημοσίων Συγκοινωνιών Α.1) Αύξηση του μεριδίου χρήσης ΜΜΜ για μετακινήσεις από & προς τους γειτονικούς οικισμούς Α.2) Αύξηση του μεριδίου χρήσης ΜΜΜ για μετακινήσεις εντός της πόλης Α.3) Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των Δημ. Συγκοινωνιών
Β) Οργανωμένη, «καθαρή» και αποτελεσματική μηχανοκίνητη κυκλοφορία στην πόλη Β.1) Αποτελεσματική Διαχείριση και Αστυνόμευσης της Στάθμευσης με «Έξυπνα Συστήματα» Β.2) Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην πόλη Β.3) Αποτελεσματική διαχείριση βαρέων οχημάτων
Γ) Διασφάλιση Ποιότητας Ζωής, , Κυκλοφοριακής Παιδείας και Συνεργατικότητας Γ.1) Μείωση αέριων ρύπων και ηχορύπανσης Γ.2) Συστηματική & Στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών Γ.3) Συστηματική & Στοχευμένη ενσωμάτωση Συμμετοχικού Σχεδιασμού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων Γ.4) Ενεργητική εφαρμογή πολιτικών με παροχή κινήτρων και αποτελεσματικού ελέγχου
Δ) Αναβάθμιση της ασφάλειας και προσβασιμότητας των μεταφορικών υποδομών Δ.1) Εξασφάλιση προσβασιμότητας για όλους σε υπηρεσίες και σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Τρικκαίων Δ.2) Μείωση των Ατυχημάτων Δ.3) Αύξηση του μεριδίου των Ήπιων Μορφών Μετακίνησης (Πεζοί και Ποδηλάτες) για μετακινήσεις εντός της πόλης Δ.4) Διαμόρφωση ασφαλούς υποδομής στις γειτονίες και σε σημεία ενδιαφέροντος για ευάλωτους χρήστες

Τα τρία σενάρια είναι:

Εικόνα 3: Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη συνδιαμόρφωση του περιεχομένου των μελλοντικών σεναρίων

Μετά την παρουσίαση των σεναρίων και των ενδεικτικών μέτρων που οδηγούν στην υλοποίηση του σεναρίου, το βήμα δόθηκε στους φορείς προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις, τις απορίες αλλά και τις ενστάσεις τους επί του περιεχομένου των σεναρίων, προκειμένου αυτά να λάβουν την τελική τους μορφή. Σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας  ήταν τα σενάρια να αποτελέσουν προϊόν και της συμμετοχής του δικτύου εμπλεκομένων φορέων, οι οποίοι άλλωστε πέρα από τη στήριξη που παρέχουν στο Δήμο στη διαδικασία εκπόνησης, είναι αυτοί που θα πρέπει να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τα μέτρα που θα προταθούν σε μεταγενέστερο στάδιο της εκπόνησης του ΣΒΑΚ και θα εξυπηρετούν τόσο το επιλεγμένο σενάριο όσο και συνολικά τους στρατηγικούς στόχους του ΣΒΑΚ.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της συγκεκριμένης διαδικασίας συνοψίζονται παρακάτω:

  • Περιορισμό της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και της αλόγιστης χρήσης του ΙΧ.
  • Προώθηση της πεζής μετακίνησης και της χρήσης του ποδηλάτου, τόσο με την επέκταση των αντίστοιχων υποδομών όσο και με εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών όλων των ηλικιακών ομάδων
  • Υιοθέτηση νέων και καινοτόμων μορφών μετακινήσεων ανθρώπων και εμπορευμάτων
  • Ανάγκη δημιουργίας ενός αποδοτικού, ευέλικτου και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος αστικών συγκοινωνιών που θα αποτελεί και τη ραχοκοκαλιά του συστήματος μεταφορών της πόλης

Ο φορείς στάθηκαν επίσης και στο είδος των μέτρων που θα πρέπει να προταθούν, τα οποία ανεξαρτήτως σεναρίου θα πρέπει να καταλήγουν στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης και ότι θα πρέπει ο Δήμος με τη στήριξη των φορέων να διαμορφώσει και το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο που θα εγγυάται την ορθολογική και ασφαλή λειτουργία των μελλοντικών μέτρων.