ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο Δήμος Τρικκαίων στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης, έχοντας την υποστήριξη του Δικτύου Εμπλεκομένων Φορέων που έχει συγκροτήσει και αφού προχώρησε σε εκτεταμένη συλλογή δεδομένων για την αξιολόγηση των υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας της πόλης, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα του συστήματος που επισημάνθηκαν από τους φορείς κατά της διάρκεια της 1ης θεματικής διαβούλευσης, διαμόρφωσε τρία εναλλακτικά σενάρια για τη ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της πόλης.

Τα σενάρια μελλοντικής κατάστασης έρχονται να περιγράψουν την προτεραιότητα που θα πρέπει να δοθεί στο σχεδιασμό του συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης των Τρικάλων και να αποτελέσουν τον οδηγό για την προώθηση και εφαρμογή νέων μέτρων και υποδομών.

Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε, αφού διαβάσετε και μελετήσετε τα τρία σενάρια και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, είναι να μπείτε στο παρακάτω σύνδεσμο και να επιλέξετε το σενάριο που θεωρείτε ότι θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση του συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης των Τρικάλων και θα είναι αυτό που θα χαρακτηρίζει το σύνολο των μελλοντικών μετακινήσεων της.

Σύνδεσμος έρευνας:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbN67ubtvtk2f5YZsXRWm4dgKqI9AQiYD1-NOME4n4l9fR0g/viewform