Γ’ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Την  Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων η Γ’ Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης.

Εικόνα 1: Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη 2η συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς

Για την κατάλληλη προετοιμασία της 3ης συνάντησης με τους εμπλεκόμενους φορείς, η ομάδα έργου απέστειλε επίσημες προσκλήσεις στο Δίκτυο Εμπλεκομένων Φορέων 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Διαβούλευσης, ενώ επανήλθε και με υπενθύμιση 2 ημέρες πριν.

Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε με την μορφή συνεδρίου, όπου η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ παρουσίασε τις προτάσεις μέτρων και τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τον καθορισμό τους και μετά το πέρας των παρουσιάσεων, οι εκπρόσωποι των φορέων μπορούσαν να εκφράσουν τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις απόψεις τους. Το πρόγραμμα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Πρόγραμμα Διαβούλευσης

Οι φορείς που συμμετείχαν φαίνονται στον πίνακα:

ΦΟΡΕΑΣ
Αρωγή ΑμεΑ
Αστική Ανάπτυξη
Δημοτική Αστυνομία
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων
Κοινοπραξία Ταξί Τρικάλων
Ιδιώτης Πολιτικός Μηχανικός
Δημοτικός Σύμβουλος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Δημοτικός Σύμβουλος
Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων Α.Ε.
Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων Α.Ε.
Ιδιώτης Ηλ/γος Μηχανικός
Πρόεδρος Συλλόγου Δρομέων
Ιδιώτης Πολιτικός Μηχανικός
RADIO TAXI Τρικάλων
Σύλλογος Επιχειρηματιών
Ιδιώτης Πολιτικός Μηχανικός
TAXAKI Τρικάλων
ΤΕΕ
Εμπορικός Σύλλογος
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ

Αντικείμενο της συνάντησης

Αντικείμενο της συγκεκριμένης συνάντησης ήταν η ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για τα προσχέδια  των μελλοντικών μέτρων αστικής κινητικότητας που έχει διαμορφώσει η ομάδα έργου του Δήμου για την πόλη των Τρικάλων και στη συνέχεια η διαβούλευση τους με τους φορείς προκειμένου μέσω των τοποθετήσεων τους να προκύψουν πληροφορίες και απόψεις, ώστε αυτά να φτάσουν στην τελική τους μορφή.

Έπειτα και μετά τις εισηγήσεις του δικτύου εμπλεκομένων φορέων, τα μέτρα θα τεθούν προς ψηφοφορία από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας (πολίτες και φορείς) μέσω της πλατφόρμας του ΣΒΑΚ, ώστε να αφουγκραστούν οι προτιμήσεις της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη δομή και την έκταση εφαρμογής των μέτρων.

Η Γ’ Διαβούλευση ξεκίνησε με σύντομη ανασκόπηση της μεθοδολογίας που εφαρμόζει η ομάδα έργου για την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ, έτσι ώστε να αποκτήσουν εικόνα και οι φορείς που δεν είχαν δώσει το παρόν στις προηγούμενες διαβουλεύσεις. Ειδικότερα, έγινε αναφορά στα αποτελέσματα της διαδικτυακής δημοσκόπησης για την ανάδειξη του μελλοντικού σεναρίου κινητικότητας του ΣΒΑΚ της πόλης, μέσω της οποίας προέκυψε το παρακάτω:

«Περισσότερος χώρος στις ήπιες μορφές μετακίνησης και αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης πεζών και ποδηλάτων στην πόλη, προνοώντας παράλληλα για:

 • εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης εκτός οδού περιφερειακά του κέντρου της πόλης
 • ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματική ενημέρωση των μετακινούμενων
 • εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της πόλης
 • αυστηρή αστυνόμευση των υποδομών
 • δράσεις ενημέρωσης των πολιτών και σεβασμός των κανόνων από όλους τους χρήστες της οδού»

Η πρώτη παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την πληροφόρηση των φορέων για τους άξονες στρατηγικής και τους εξειδικευμένους στρατηγικούς στόχους που τους συνοδεύουν.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η δεύτερη παρουσίαση με το προσχέδιο των μέτρων αστικής κινητικότητας του ΣΒΑΚ. Στην αρχής της παρουσίασης παρουσιάστηκαν οι ήδη δρομολογημένες επεμβάσεις του Δήμου που σχετίζονται με την αστική κινητικότητα και στη συνέχεια οι προτάσεις της ομάδας έργου που καλύπτουν δέκα βασικούς άξονες και τρεις χρονικούς ορίζοντες υλοποίησης. Τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα 2019-2021, το μεσοπρόθεσμο του 2025 και τον μακροπρόθεσμο 2030. Οι δέκα βασικοί άξονες παρεμβάσεων αφορούν:

 • Διαχείριση κυκλοφορίας
 • Προσβασιμότητα
 • Δημόσιες συγκοινωνίες
 • Αστικές εμπορευματικές μεταφορές
 • Προώθηση μη μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς
 • Διαχείριση στάθμευση
 • Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
 • Διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας
 • Υιοθέτηση νέων, έξυπνων λύσεων και τεχνολογιών
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών
Εικόνα 2: Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη Γ’ Διαβούλευση

Για κάθε άξονα παρέμβασης υπήρξε περιγραφή των μέτρων και των εξειδικευμένων παρεμβάσεων καθώς και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Ειδικά η μορφή παρουσίασης των μέτρων είχε ως εξής:

 • Άξονας παρέμβασης
  • Περιγραφή των μέτρων
  • Εξειδίκευση των μέτρων με συγκεκριμένες παρεμβάσεις
   • Ένταξη των προγραμματισμένων παρεμβάσεων στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα 2021
   • Ένταξη των προγραμματισμένων παρεμβάσεων στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης του 2025
   • Ένταξη των προγραμματισμένων παρεμβάσεων στο μακροπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης του 2030
  • Χωροθέτηση των μέτρων στο περιβάλλον της πόλης
  • Απεικόνιση ενδεικτικών διατάξεων

Η συγκεκριμένη παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την περιγραφή των εναπομενόντων βημάτων για την ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ, τα οποία είναι η διαμόρφωση των πακέτων μέτρων (μέτρα που θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους για τη βελτίωση των προς επίτευξη αποτελεσμάτων), η αντιστοίχιση των μέτρων με φορέα υλοποίησης και των δυνητικών πηγών χρηματοδότησης, υπολογισμό δεικτών βιώσιμης αστικής κινητικότητας και σύγκριση αυτών των δεικτών με τους δείκτες που υπολογίσθηκαν αρχικά και αφορούσαν την υφιστάμενη κατάσταση και τέλος η ανάπτυξη του σχεδίου παρακολούθησής του συνόλου του ΣΒΑΚ  με σκοπό να εντοπίζονται κενά και αδυναμίες.

Η τελευταία παρουσίαση αφορούσε τα αποτελέσματα του μοντέλου κυκλοφοριακής προσομοίωσης για τον Δήμο Τρικκαίων. Η ανάπτυξη του μαθηματικού υποδείγματος αποτελεί σημαντική συνιστώσα της μεθοδολογίας υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου, το οποίο έχει ως στόχο την προσομοίωση της υφιστάμενης κατάστασης, την αξιολόγησή της, καθώς και την προσομοίωση και αξιολόγηση των προτεινόμενων εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφοριακής οργάνωσης. Η χρήση του μαθηματικού υποδείγματος δίνει τη δυνατότητα ποσοτικοποιημένης αξιολόγησης των παρεμβάσεων που θα προταθούν στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ.

Αποτυπώνοντας τις διαφορετικές μελλοντικές καταστάσεις, δίνεται η ευκαιρία να αξιολογηθούν χωριστά, αλλά και συνδυασμένα οι συνέπειες των υφιστάμενων τάσεων, τα μέτρα που έχουν προγραμματιστεί, καθώς και νέες επιλογές πολιτικής κινητικότητας. Εξετάζοντας τα αποτελέσματα αυτών των διαφορετικών σεναρίων δίνεται η δυνατότητα να τεθούν ρεαλιστικοί στόχοι και δείκτες αποτελεσματικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που στον Δήμο Τρικκαίων θα αναπτυχθεί ένα μαθηματικό κυκλοφοριακό υπόδειγμα.

Για την ανάπτυξη του υποδείγματος χρησιμοποιήθηκε ευρέως διαδεδομένο λογισμικό μακροσκοπικής προσομοίωσης, ενώ για την ανάπτυξή του απαιτούνται τόσο κυκλοφοριακά δεδομένα όσο και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα σε επίπεδο Οικοδομικού Τετραγώνου. Για τη συλλογή των κυκλοφοριακών δεδομένων πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες επιτόπιες έρευνες, καταγραφές και μετρήσεις, ενώ τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα προέρχονται από τη βάση δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ. Από το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, στο παρόν τεύχος, αναφέρονται μόνο αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη, προσαρμογή και βαθμονόμηση των υποδειγμάτων στο πλαίσιο των τεσσάρων σταδίων.

Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στα δομικά στοιχεία ενός υποδείγματος κυκλοφορίας, τους στόχους που εξυπηρετεί και στα απαιτούμενα 4 βήματα της μεθοδολογίας συγκοινωνιακού σχεδιασμού:

 1. Γένεση μετακινήσεων
 2. Καταμερισμός των μετακινήσεων
 3. Καταμερισμός των μετακινήσεων στο μέσο
 4. Καταμερισμός στο δίκτυο

Η δημιουργία ενός πολυτροπικού υποδείγματος τεσσάρων σταδίων επιτρέπει την αναλυτική αξιολόγηση μιας πληθώρας κυκλοφοριακών παρεμβάσεων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του μεταφορικού συστήματος της περιοχής μελέτης. Η ύπαρξη του μαθηματικού υποδείγματος, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο επιχειρησιακής άσκησης πολιτικής των μεταφορών και επιτρέπει την άμεση εξαγωγή ποσοτικών αλλά και ποιοτικών δεικτών και παραμέτρων αξιολόγησης ανάμεσα σε πιθανά εναλλακτικά σενάρια αναδιάρθρωσης του μεταφορικού συστήματος μιας περιοχής.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης αναπτύχθηκαν συνοπτικά οι μεθοδολογίες προβολής των μητρώων ζήτησης στους μελλοντικούς ορίζοντες, οι παρεμβάσεις που αφορούν την ανάπτυξη της υποδομής (μονοδρομήσεις, αμφιδρομήσεις, διάνοιξη νέων οδών κ.τ.λ.), και την ανάπτυξη νέων μεταφορικών μέσων (π.χ. η δρομολόγηση λεωφορειακών γραμμών) κ.τ.λ.

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την αναλυτική συγκριτική αξιολόγηση των παρεμβάσεων με παράθεση μιας σειράς δεικτών και παραμέτρων που εξάγονται από το λογισμικό VISUM.

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, το βήμα δόθηκε στους φορείς, οι οποίοι με τη σειρά τους διατύπωναν τους προβληματισμούς και τις απορίες τους στην ομάδα έργου, σχετικά με:

 • Τις απαιτούμενες ρυθμιστικές διατάξεις για την υλοποίηση των μέτρων
 • Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των μέτρων
 • Το εύρος της εφαρμογής τους
 • Την περιοχή κάλυψης
 • Τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης
 • Τον τρόπο ένταξης τους στις υφιστάμενες διατομές
 • Τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης

Η ομάδα έργου απάντησε στο σύνολο των αποριών και των προβληματισμών και δεσμεύθηκε να λάβει υπόψη τους προβληματισμούς που διατυπώθηκαν στον τελικό σχεδιασμό των μέτρων. Ο σημαντικότερος προβληματισμός που διατυπώθηκε από το σύνολο των φορέων είναι το εύρος εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της χρήσης των ΙΧ και της υπόλοιπης μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, καθώς αυτά έχουν αντίκτυπο και σε άλλα πεδία κινητικότητας, όπως είναι η στάθμευση. Τέλος, σημαντικό ρόλο στη τελική επιλογή και σχεδιασμό των μέτρων θα διαδραματίσει και η διαδικτυακή δημοσκόπηση των μέτρων με την τοπική κοινωνία