ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Στο τελικό στάδιο οι πολίτες των Τρικάλων και της ευρύτερης περιοχής συμμετέχουν στην συνδιαμόρφωση κάποιων από τα χαρακτηριστικά των μέτρων του ΣΒΑΚ με την χρήση ηλεκτρονικής φόρμας με την μορφή ερωτηματολογίου.

Για να συμμετέχετε στην έρευνα πατήστε εδώ