Συντάκτης: Lever SA Σύμβουλοι Ανάπτυξης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Στο τελικό στάδιο οι πολίτες των Τρικάλων και της ευρύτερης περιοχής συμμετέχουν στην συνδιαμόρφωση κάποιων από τα χαρακτηριστικά των μέτρων του ΣΒΑΚ με την χρήση ηλεκτρονικής φόρμας με την μορφή ερωτηματολογίου. Για να συμμετέχετε στην […]

Γ’ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Την  Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων η Γ’ Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης. Για την κατάλληλη προετοιμασία της 3ης συνάντησης με τους εμπλεκόμενους φορείς, η ομάδα […]

Β’ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων η Β’ Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης. Αντικείμενο της συγκεκριμένης συνάντησης ήταν κατά αρχήν η ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για […]

ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο Δήμος Τρικκαίων στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης, έχοντας την υποστήριξη του Δικτύου Εμπλεκομένων Φορέων που έχει συγκροτήσει και αφού προχώρησε σε εκτεταμένη συλλογή δεδομένων για την αξιολόγηση των υφιστάμενων […]

Safe walking and Cycling! Walk with us! Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για την διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των δράσεων […]

Ανάγνωση του υπολοίπου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Στο αρχείο pdf που ακολουθεί παρακάτω υπάρχουν τα αποτελέσματα της υφιστάμενης κατάστασης, όπως προέκυψε από τις αναλύσεις της ομάδας των ειδικών. Υπάρχουν δημογραφικά στοιχεία, ευρήματα σχετικά με την κυκλοφορία των οχημάτων, τα ατυχήματα, τη δημόσια […]

Ανάγνωση του υπολοίπου

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ

Αν φανταστείς τα Τρίκαλα σε 20 χρόνια, πως θα ήθελες να είναι; Ένα μέρος που τα παιδιά θα μπορούσαν να παίζουν ασφαλή; Όπου ο αέρας είναι καθαρός; Όπου θα μπορείς να κάνεις βόλτα για τα ψώνια σου; Ένα μέρος με περισσότερα πάρκα και πράσινο; Ένα μέρος με επιχειρήσεις που ευημερούν;