Κατηγορία: Η πόλη μου σήμερα

Ανάγνωση του υπολοίπου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Στο αρχείο pdf που ακολουθεί παρακάτω υπάρχουν τα αποτελέσματα της υφιστάμενης κατάστασης, όπως προέκυψε από τις αναλύσεις της ομάδας των ειδικών. Υπάρχουν δημογραφικά στοιχεία, ευρήματα σχετικά με την κυκλοφορία των οχημάτων, τα ατυχήματα, τη δημόσια […]